Giao hàng

Điều khoản và điều kiện giao hàng của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp sản phẩm dưới dạng số (file). Do đó, sau khi quý khách hoàn thành thanh toán cho đơn hàng, quý khách có thể tải (download) trực tiếp sản phẩm về thiết bị (máy tính, điện thoại) để sử dụng.